Nông nghiệp, Trồng trọt

Bảo vệ cây trồng khỏi thiệt hại do chim gây ra là điều cần thiết để tăng năng xuất và lợi nhuận
Nông nghiệp, Trồng trọt

Mặc dù hoạt động của chim thay đổi theo khu vực và năm, thiệt hại của chim dẫn đến mất năng suất đáng kể và có thể tàn phá nhiều trang trại. Chi phí thiệt hại do chim có thể là sự khác biệt giữa lãi và lỗ đối với nhiều người trồng thương mại. Trong khi lưới bảo vệ chim chứng tỏ là phương pháp kiểm soát hiệu quả nhất, thì các ống khí, thiết bị báo động âm thanh và các thiết bị gây nhiễu cũng như máy dò chim trực quan là phương tiện kiểm soát chim rất hiệu quả.

Vườn và vườn cây ăn quả

Lưới chim bảo vệ các loại cây trồng và cây có giá trị khỏi bị xâm chiếm bởi các loài chim gây hại phổ biến như Starlings, Sparrows, Wax Eyes, Blackbirds và những loài khác. Phương pháp sợ chim trực quan và báo động âm thanh và phát sóng cuộc gọi đau khổ cũng thường được sử dụng.

Support Online(24/7) 0902.66.88.01