Kho hàng, Nhà máy, Trung tâm thương mại

Kho hàng, Nhà máy, Trung tâm thương mại

Chim gây thiệt hại cho các tòa nhà, các cơ sở hạ tầng và là một rủi ro an toàn & sức khỏe nghề nghiệp.

Sân bay, Sân Golf, Trạm Điện

Sân bay, Sân Golf, Trạm Điện

Chim có nguy cơ an toàn đáng kể đối với hàng không thương mại và tư nhân

Nông nghiệp, Trồng trọt

Nông nghiệp, Trồng trọt

Bảo vệ cây trồng khỏi thiệt hại do chim gây ra là điều cần thiết để tăng năng xuất và lợi nhuận

Khu dân cư, Khu bảo tồn

Khu dân cư, Khu bảo tồn

Bảo vệ các tòa nhà và tài sản khỏi thiệt hại chim

Support Online(24/7) 0902.66.88.01