Bird Proof Gel & Liquid

Bird Proof là một loại gel và chất lỏng dính, trong suốt, không độc hại. Có sẵn với số lượng bán lẻ và thương mại.
Bird Proof Gel & Liquid

Bird Proof gel & liquid là những chất dính, không màu, không độc hại, ngăn chặn những loài chim gây hại hạ cánh và đậu trên những điểm phổ biến nhất của chúng. Chim không thích cảm giác dính dưới chân và học cách tránh khu vực này trong tương lai. Gel chống chim Bird-X dễ dàng sử dụng bằng cọ hoặc thìa. Đó là lý tưởng cho các ăng-ten TV, hộp thư, bệ cửa sổ, vỏ tản nhiệt và vỏ máy phát điện. Các gel và chất lỏng dính vào bất kỳ bề mặt.

Các ứng dụng

Bird Proof gel là một loại gel có cấu hình thấp, không độc hại, ngăn chặn các loài chim gây hại hạ cánh và cưỡi trên những điểm phổ biến nhất của chúng. Chim không thích cảm giác dính dưới chân và học cách tránh khu vực này trong tương lai. Gel chống chim Bird-X dễ dàng sử dụng bằng cọ hoặc thìa. Đó là lý tưởng cho các ăng-ten TV, hộp thư, bệ cửa sổ, vỏ tản nhiệt và vỏ máy phát điện. Các gel dính vào bất kỳ bề mặt.

Thông số kỹ thuật

Support Online(24/7) 0902.66.88.01